Darmowa dostawa od 300 zł

Możliwość zapłaty przy odbiorze

Dostawa w 1-3 dni robocze

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W dniu 25 maja 2018 roku w życie wszedło nowe europejskie rozporządzenie w przedmiocie ochrony danych (GDPR/RODO), zastępujące dyrektywę UE z 1995 r. o ochronie danych.RODO (ang. GDPR) to inaczej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Rozporządzenie europejskie bezpośrednio i całościowo reguluje ochronę danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Założeniem dokumentu było ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów.
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego https://memogames.pl/ jest Algorithm Com Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Rakowicka 10b/4, 31-511 Kraków, zarejestrowana pod numerem KRS 0000467846 w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6772381554, Regon 122986647, Dystrybutor sprzedawanych przez Sklep towarów na terenie Polski, Europy i Ameryki Północnej.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (art. 6 RODO), a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym przez czas trwania umowy lub na podstawie zgody Klienta do czasu jej cofnięcia.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 1. Klient ma następne prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa jest możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo do sprostowania – korzystając z tego prawa można zgłosić do Administratora konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
 • prawo do usunięcia danych – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych, w przypadku zasadności wniosku do dokonania niezwłocznego usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, np. kwestionować prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku Administratora może dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. Przepisy dopuszczają naliczanie opłat oraz proces windykacji (jeżeli jest to zasadne) mimo jednoczesnej realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przeniesienia – korzystając z tego prawa jest możliwość przeniesienia przez obecnego Administratora danych bezpośrednio do innego Administratora, jak również otrzymania kopii danych w strukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, w taki sposób, żebyś można było samodzielnie przenieść dane do innego Administratora.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 2. Jeżeli wykorzystane przez Administratora dane osobowe Klientów nie są związane z realizowaną Umowy Sprzedaży, realizacją obowiązku prawnego lub nie stanowi jego prawnie uzasadnionego interesu Administrator może prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystywania danych Klientów. W każdej chwili taką zgodę Klient może wycofać (nie wpłynie to na zgodność z prawem czynności przed wycofaniem zgody). Klient ma również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kiedyś GIODO), jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza Przepisy Prawa.
0
Twój koszyk jest pusty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products